Stena AB, Göteborg
*1987 Gdynia Stocnia Paryski, Gdynia, (#B494/1)
GT: 39,178 NT: 22,089 TDW: 4,000to.
L: 175.37m B: 30.80m D: 6,75m
4 Zgoda-Sulzer 16ZV49-48 = 33,098 KW 21.50kts
2,500 Pax 2,374 berth 550 Cars
Sister to Stena Scandinavica