Kiel Canal eastbound for Rostock 2010/12/18
Wallem Shipmgt., Hong Kong
*2010YANGZHOU GUOYO SHIPBUILDING JIANGSU – CHINA
GT: 33.005 TDW: 57.000mt
L: 189.99m B: 32.26m D: 11.30m
9,480 kW
5 Cranes 36to. each